Tin nổi bật

  • Chiếu bóng lưu động mang niềm vui đến với đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm
  • Bảng công khai quà từ thiện trong tháng 04 năm 2018
  • Lễ Kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2018
  • Tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho Trẻ em và Người Khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
  • Lễ kỷ niệm ngày Người Khuyết tật Việt Nam