Tin nổi bật

  • Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
  • Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Bảng công khai quà từ thiện trong tháng 6 năm 2018
  • Cuộc sống của trẻ em sau khi được nhận làm con nuôi nước ngoài
  • Tháng hành động vì trẻ em năm 2018