Trung tâm dịch vụ hành chính công

Tin nổi bật

  • Khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
  • Bảng công khai quà từ thiện trong tháng 8 năm 2018
  • Bảng công khai quà từ thiện trong tháng 7 năm 2018
  • Tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống
  • Tư vấn tâm lý về kỹ năng giải quyết xung đột, mâu thuẫn cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

Khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

Hòa trong không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng ngày 05/9/2018 Trung tâm Bảo trợ Xã hội Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 cho trẻ khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Bảng công khai quà từ thiện trong tháng 8 năm 2018

Bảng công khai quà từ thiện của các, đoàn thể, tổ chức, cá nhân ủng hộ tháng 8 – 2018

Bảng công khai quà từ thiện trong tháng 7 năm 2018

Bảng công khai quà từ thiện của các, đoàn thể, tổ chức, cá nhân ủng hộ tháng 7 – 2018

Tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống

Em Đào Nguyên Hải - Tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống